Bạc đạn khung xe nâng dầu Toyota

Thông tin
  • Model: BD-Toyota
  • Bạc đạn khung xe nâng hãng Toyota qua các đời 5-8, chất lượng vòng bi cứng cáp dành cho khung xe nâng dầu hãng Toyota