Khung nâng 4,3m dành cho xe nâng xăng 1.5 tấn

Thông tin
  • Model: KN5
  • Khung nâng 4,3m dành cho xe nâng xăng 1.5 tấn,chất lượng được đảm bảo