Khung nâng 4,3m dành cho xe nâng dầu 2.5 tấn

Thông tin
  • Model: KN3
  • Khung nâng 4.3m dành cho xe nâng dầu 2.5 tấn giá tốt