- Dịch cho thuê xe nâng dài hạn từ 3 - 24 tháng, các loại xe nâng có sẵn.

- Dịch vụ sửa chữa, bảo hành, bão dưỡng xe nâng.

- Dịch vụ tư vấn chọn xe nâng phù hợp và tư vấn chi phí đầu tư xe nâng miễn phí.