Khung nâng 6m dành cho xe nâng xăng 1.5 tấn

Thông tin
  • Model: KN6
  • Nhà sản xuất: KOMATSU
  • Khung nâng 6m dành cho xe nâng xăng 1.5 tấn,chất lượng được đảm bảo