Vòng bi bạc đạn khung nâng dành cho xe nâng xăng Nissan

Thông tin
  • Model: BD1
  • Nhà sản xuất: Vật tư, phụ tùng
  • Vòng bi bạc đạn dành cho xe nâng xăng Nissan ,sản phẩm đảm bảo chất lượng