Khung nâng 4,3m dành cho xe nâng xăng 2.5 tấn

Thông tin
  • Model: KN7
  • Nhà sản xuất: KOMATSU
  • Khung nâng 4,3m dành cho xe nâng xăng 2.5 tấn, chất lượng được đảm bảo