Bạc đạn khung xe nâng xăng-gas Toyota

Thông tin
  • Model: BG-Toyota
  • Nhà sản xuất: TOYOTA
  • Bạc đạn khung xe nâng xăng-gas hãng Toyota qua các đời 5-8, chất lượng vòng bi cứng cáp dành cho khung xe nâng xăng-gas hãng Toyota