Bạc đạn khung xe nâng điện ngồi Toyota

Thông tin
  • Model: BB-Toyota
  • Bạc đạn khung xe nâng điện ngồi hãng Toyota qua các đời 5-8, chất lượng vòng bi cứng cáp dành cho khung xe nâng điện ngồi hãng Toyota