Bạc đạn khung xe nâng điện đứng lái Mitsubishi

Thông tin
  • Model: BBR-Mitsubishi
  • Nhà sản xuất: MITSUBISHI
  • Bạc đạn khung xe nâng điện đứng lái hãng Mitsubishi qua model xe nâng Mitsubishi, chất lượng vòng bi cứng cáp dành cho khung xe nâng điện đứng lái hãng Mitsubishi