Xe nâng Xăng UNICARRIERS FGE20T5S

Thông tin
  • Model: FGE20T5S
  • Sức nâng 2.0 tấn, Chiều cao nâng 3,000mm, Năm 2016