Xe nâng Xăng NISSAN P1F1A18D

Thông tin
  • Model: P1F1A18D
  • Sức nâng 1.8 tấn, Chiều cao nâng 4,300mm, Năm 2013