Xe nâng Xăng NISSAN UGL02

Thông tin
  • Model: UGL02
  • Sức nâng 1.6 tấn, Chiều cao nâng 3,000mm, Năm 2007.