Xe nâng dầu Unicarriers FD25T4

Thông tin
  • Model: FD25T4
  • Sức nâng 2.5 tấn, Chiều cao nâng 3.000mm, Năm 2015.