Xe nâng dầu TOYOTA 52-8FD25

Thông tin
  • Model: 52-8FD25
  • Sức nâng 2.5 tấn, Chiều cao nâng 4,300 mm, Năm 2013.