Xe Nâng Dầu Nissan KND Y1F2

Thông tin
  • Model: KND Y1F2
  • Sức nâng 2.5 tấn, Chiều cao nâng 3,000 mm, năm 2014.