Xe Nâng Dầu MITSUBISHI FDE25D

Thông tin
  • Model: FDE25D
  • Sức nâng 2.5 tấn, Chiều cao nâng 4,000mm, Năm 2016