Bạc đạn khung xe nâng xăng - gas TCM

Thông tin
  • Model: BG-TCM
  • Nhà sản xuất: TCM
  • Bạc đạn (vòng bi) khung xe nâng xăng gas TCM được làm từ thép, vật liệu tiêu chuẩn, chất lượng vòng bi cứng cáp dành cho khung xe nâng