Xe nâng Xăng TOYOTA 7FGK30

Thông tin
  • Model: 7FGK30
  • Sức nâng 3 tấn, Chiều cao nâng 3,000mm, Năm 2000.