Xe nâng Xăng TOYOTA 7FG25

Thông tin
  • Model: 7FG25
  • Sức nâng 2.5 tấn, Chiều cao nâng 3,000mm, Năm 2005.