Càng giả nối dài càng xe nâng (Fork extension)

Thông tin
  • Model: Fork extension
  • Chuyên cung cấp càng giả nối dài càng xe nâng cho xe nâng từ 1.0 - 10 tấn, chiều dài càng từ 1.2 dến 2.4m