Bộ kẹp cuộn giấy Paper Roll Clamp

Thông tin
  • Model: Paper Roll Clamp
  • Nhà sản xuất: Vật tư, phụ tùng
  • Bộ kẹp cuộn giấy [Paper Roll Clamp] của Nhật, kẹp 2 ty, 4 ty. Liên hệ ngay để báo giá.