Bộ kẹp cuộn giấy paper roll clamp

Thông tin
  • Model: paper roll clamp
  • Bộ kẹp cuộn giấy paper roll clamp của Nhật, kẹp 2 ty, 4 ty. Liên hệ ngay để báo giá