Bộ dịch giá nâng (Side Shift)

Thông tin
  • Model: Side Shift
  • Cung cấp bộ dịch giá nâng (Side Shift) cho xe nâng từ 1.5 tấn đến 5 tấn, hàng cũ của Nhật, giá tốt