Xe nâng xăng TOYOTA 5FGL14

Thông tin
  • Model: 5FGL14
  • Nhà sản xuất: TOYOTA
  • Sức nâng 1.4 tấn, Chiều cao nâng 3,000 mm, Đời 5 bền bỉ vượt trội.