Càng Giả Xe Nâng | Càng Nối Dài Xe Nâng (Fork Extension)

Thông tin
  • Model: Fork Extension
  • Nhà sản xuất: Vật tư, phụ tùng
  • Chuyên cung cấp càng giả xe nâng, càng nối dài xe nâng cho xe nâng từ 1 - 10 tấn, chiều dài càng từ 1.2 dến 2.4 m