Bộ dịch càng nâng (Fork Shift)

Thông tin
  • Model: Fork Shift
  • Nhà sản xuất: KOMATSU
  • Cung cấp, lắp đặt bộ dịch càng nâng (Fork Shift) cho tất cả các loại xe nâng cũ, mới giá tốt.