Xe nâng điện ngồi lái Nissan 02ZT1B2R20

Thông tin
  • Model: 02ZT1B2R20
  • Sức nâng 2 tấn, Chiều cao nâng 3,000mm , năm 2013.