Xe nâng điện đứng lái Toyota 7FBR25

Thông tin
  • Model: 7FBR25
  • Sức nâng 2.5 tấn, Chiều cao nâng 3,000mm, năm 2010.