Xe Nâng Dầu UNICARRIERS FHD18T3Z

Thông tin
  • Model: FHD18T3Z
  • Sức nâng 1.8 tấn, Chiều cao nâng 3,000mm, năm 2015.