Xe nâng dầu TCM FD35T3S

Thông tin
  • Model: FD35T3S
  • Sức nâng 3.3 tấn, Chiều cao nâng 4,350mm, Năm 2013.