Xe Nâng Dầu MITSUBISHI FDE30T

Thông tin
  • Model: FDE30T
  • Sức nâng 3 tấn, Chiều cao nâng 3,000mm, năm 2016.