Xe Nâng Dầu MITSUBISHI FD20CT

Thông tin
  • Model: FD20CT
  • Sức nâng 2.0 tấn, Chiều cao nâng 3,000mm, Năm 2006