Nước xanh làm mát động cơ Castrol

Thông tin
  • Model: Castrol
  • Nước làm mát động cơ xe nâng, chất lượng vượt trội, với công thức đặc biệt dành cho các loại động cơ đốt trong.