Nước đỏ làm mát động cơ Rocket 999

Thông tin
  • Model: ROCKET 999-RED
  • Nhà sản xuất: Vật tư, phụ tùng
  • Nước làm mát ROCKET 999 là nước làm mát động cơ xe nâng, chất lượng vượt trội, với công thức đặc biệt dành cho các loại động cơ đốt trong.