Máy nạp TCE series EVO

Thông tin
  • Model: TCE EVO
  • Nhà sản xuất: Vật tư, phụ tùng
  • Máy nạp chuyên dùng cho bình biện (ắc quy) xe nâng, cắm nạp trực tiếp. Công nghệ tiên tiến giúp bảo vệ bình điện.