Dầu phanh, dầu thắng xe nâng MEKONG VH 3-2

Thông tin
  • Model: VH 3-2
  • Nhà sản xuất: Vật tư, phụ tùng
  • Dầu thắng loại DOT 3 dùng cho hệ thống phanh xe nâng và các phương tiện khác.