Máy nạp TCE series SE

Thông tin
  • Model: TCE SE
  • Nhà sản xuất: Vật tư, phụ tùng
  • Máy nạp chuyên dụng cho bình biện (ắc quy) xe nâng, cắm nạp trực tiếp nạp, bảo vệ ắc quy.