Mâm (la zăng) xe nâng hàng

Thông tin
  • Model: Mâm
  • Nhà sản xuất: Lốp Xe Nâng
  • Chuyên cung cấp tất cả các loại mâm (la zăng) xe nâng hàng (forklift rim); mâm đúc kẹp; mâm lốp hơi, lốp đặc, mâm xe nâng dầu, xăng, điện; mâm xe 1 tấn, 1.5 tấn, 2 tấn, 2.5 tấn, 3 tấn và hơn nữa. Đặc biệt, cung cấp giải pháp chuyển đối mâm lốp hơi và đặc, mâm bánh (lốp) đơn và đôi (kép)