Heo côn trên, xilanh tổng ly hợp xe nâng Komatsu đời -11, 12, 14

Thông tin
  • Model: CC03
  • Clutch Master Cylinder for Komatsu Forklift.