Dầu phanh ,dầu thắng xe nâng VH 3-2

Thông tin
  • Model: BF01
  • Dầu thắng DOT 3 dùng cho hệ thống phanh xe nâng và các phương tiện khác.