Dầu nhờn động cơ đốt trong MEKONG DENZOLA XL

Thông tin
  • Model: DENZOLA XL
  • Dầu nhờn chuyên dụng cho động cơ đốt trong 4 kỳ cao cấp, độ nhớt 50.