Bình điện xe nâng QUIPP | Ắc quy xe nâng USA

Thông tin
  • Model: QUIPP
  • Nhà sản xuất: KOMATSU
  • QUIPP là bình điện xe nâng thương hiệu Mỹ, được sản xuất tại Lào, đáp ứng cho các loại xe nâng điện. Ắc quy xe nâng QUIPP có giá thành vừa phải, phù hợp thay thế cho nhiều loại xe nâng.