Bình điện (ắc quy) xe nâng QUIPP

Thông tin
  • Model: QUIPP
  • QUIPP là bình điện thương hiệu Mỹ, được sản xuất tại Lào. Đáp ứng cho các loại xe nâng điện!