Giắc Điện 3 Pha Dương Và Âm (Giắc Thẳng)

Thông tin
  • Model: Giắc 3 Pha
  • Nhà sản xuất: Vật tư, phụ tùng
  • Chuyên cung cấp giắc cắm điện 3 pha dương và âm (giắc thẳng) (Terminal Jack 3 phase power). Hàng có sẵn liên hệ ngay.